Delfinoterapie

Delfinoterapie je jednou z forem terapií za pomoci zvířat (také animoterapie nebo zooterapie) a využívá pozitivního vlivu interakce s delfíny na osoby se zdravotním, sociálním a/nebo výukovým znevýhodněním.
 Na terapii klienti přijíždějí s doprovodem a doprovod je přítomen delfinoterapii, takže uvolnění a radostné prožitky mohou sdílet všichni společně. Nezbytnou součástí konceptu je právě možnost odpočinout si v krásném prostředí u moře a nabrat síly pro další formy terapie doma.
 Delfinoterapie kombinuje tři důležité efekty:
 psychologický stimulační
 psychologický i fyzický relaxační
 fyzický stimulační (zážitek z plavání v bazénu, přirozený způsob rehabilitace, vysoká motivace k pohybu).
 Máme-li vysvětlit, proč delfinoterapie funguje, pak je to právě tato magická formulka. Stimulace a relaxace jsou zde vyvážené a souběžné, zatímco fyzický pohyb a silná motivace doslova posouvají klienty vpřed. Výsledky desetidenní terapie s delfíny jsou nejednou srovnatelné s výsledky desetiměsíční terapie se psy.


 Delfíní sonar
 K tomu se samozřejmě přidávají kvality delfínů samotných, včetně jejich "skenování" těla sonarem, kterým dokáží sami odhalit postižená místa a příčiny nemocí a blahodárně na ně působit. Při jemnějším skenování, kdy si pacienta především "prohlížejí," si lze povšimnout jejich specifických pohybů hlavy. Pokud se rozhodnou intenzitu zvýšit, jsou ve vodě cítit pulzace a voda se viditelně vlní. Kdy a jak nebo na kterém místě klientova těla se delfíni rozhodnou léčit, je zcela na nich. Vidí i to, co my lidé prostě nevidíme. Stejnětak si sami řídí vzájemnou komunikaci, například v situacích, kdy klient si hladí jednoho delfína, ale další sám připlave zezadu a skenuje. Skenování není na povel a děje se jen tehdy, kdy je opravdu potřeba. Důležité přitom je, že delfinoterapie je schopná tyto stavy navodit i u klientů, se kterými se, lidově řečeno, není jak domluvit - u mentálně postižených, u malých dětí, u lidí s blokacemi způsobenými různými traumaty. Delfíni představují tak silný element, že bez ohledu na mentální stav si na ně klient vytváří emoční vazbu. Obejdeme-li takto záměrně a zcela přirozeně "mysl," můžeme léčit "srdce."

Průběh delfinoterapie
 Teplota vody v bazénu s delfíny je cca 22° C. Pro udržení klienta v bazénu v teple je nezbytný neoprénový oblek do vody, proto každý klient dostane neoprén a bezpečnostní plovací vestu/pás.
 Klienta v bazénu doprovází certifikovaný delfinoterapeut, který absolvoval speciální školící program.
 Každý klient má svého terapeuta a delfína.
 Klienti jsou instruktorem pobízeni, aby plavali spolu s delfínem, objímali ho, hladili, políbili, drbali, apod. Terapeut přitom záměrně pracuje s udržováním pozornosti klienta, pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti, překonat obavy atd. 
 Delfíni pomáhají klientovi se stabilitou ve vodě, nadnášejí je, zatímco oni se přidržují jejich hřbetu.
 V pravidelných intervalech se střídají kontaktní činnosti typu objímání delfína, hlazení delfína, hraní si a vození se na hřbetě delfína (plavání s delfínem).